Královská akademie architektury

Královská akademie architektury, instituce založena. 1671 v Paříži J.. B. Colberta (statut byl vypracován 1717). Jeho úkolem bylo vzdělávat francouzské architekty, a stanovení estetických norem pro architekturu, v souladu s kulturní politikou Ludvíka XIV. Základem osnov byla teorie klasicismu - formulovaná N.. F. Blondela, první ředitel Akademie (Kurz architektury…, 1675—83) - na základě spisů Vitruvia a ve vlastnictví. teoretici architektury (zejména A.. Palladia i L. B. Albertiego). Akademie byla rozpuštěna 1793. Z XIX š. za ním následovala -Ecole des Beaux-Arts.