Akademie umění

Akademie umění, instituce, která je součástí Institut de France, Příloha. 1803 (jméno od 1816). Je rozdělena na části: malování, sochy, architektura, grafika, hudba a členové zdarma (kritici, historici umění atd.) ; počítá 50 řádní členové, 10 zahraniční členové a 50 korespondující členové. Akademia organizuje konkursy na Prix de Rome i sprawuje opiekę nad Académie de France à Rome; vydává vlastní ročenku ("Adresář Akademie výtvarných umění"). Z XIX š. Akademie měla silný vliv na život umělce. Francie (kontrola działalności Ecole des Beaux-Arts, udělování ceny Prix de Rome, výběr prací pro roční salony), upřednostňování konzervativních klasicistických a eklektických tendencí.