Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

Jan Brzechwa, ve skutečnosti se narodil Jan Wiktor Lesman 15 srpna 1898 v Żmerynce (Ukrajina), a zemřel 2 červenec 1966 r ve Varšavě. Byl pohřben na vojenském hřbitově Powązki.

Je známý především díky pohádkám a básničkám pro děti a satirickým textům pro dospělé. Překládal také ruskou literaturu (m. v. díla A. Puškin, Sergej Yesenin a W.. Mayakowski).

Jan Brzechwa vystudoval vědecké a pedagogické oddělení otců jezuitů v Chyrówě a poté Právnickou fakultu Varšavské univerzity. Jako právník se specializoval na autorské právo. Byl autorem komentáře k autorskému zákonu z roku 1926.

Proč Jan Brzechwa? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, musíme se vrátit do těch časů. Zároveň se zabýváme tvorbou Bolesława Leśmiana (bratranec našeho patrona a autor pseudonymu) a Jan Lesman. Dříve, by později tito autoři byli zaměňováni mezi sebou, takže jeden z nich používal pseudonym. Proč zrovna Jan? Protože byl mladší, a dosud neznámé. Nechtěl se splést se známým Bolesławem Leśmianem.

Zajímavým faktem je toto, že na literární půdě používal pseudonymy Szer - Szeń a Inspicjent Brzeszczot.

Zúčastnil se také jako dobrovolník 36 pěšího pluku Akademické legie v polsko-bolševické válce (1920 - 1921), za což dostal ocenění.

Jako teenager se Brzechwa rozhodl zkusit a debutoval v 1915 ročník publikováním básní na stránkách Piotrogrodzki “Prapor” a Kyjevě “Ukrajinské uši”. Svou budoucnost tehdy s literaturou nespojoval. Chtěl se stát právníkem a začal taková studia. Během studií si přivydělával psaním satirických textů, písně a scénky.

Vybrané písně:
1926 - Počítá se
1929 - Talismany
1932 - Třetí kruh
1935 - Pelyněk a mrak
1938 - Jehla a nit tančily (s dalšími řádky jako “Rajče”, “Jeřáb a volavka” zda “U stánku”)
1939 - Ducky Strange (s dalšími řádky jako “Interpunkční znaménka” zda “Sojka”)
1945 - Pohádka o korzáru Palemonovi
1946 - Akademie pana Klekse
1946 - Pan Drops a jeho mrtvola
1946 - Dobrodružství šachové blechy
1946 - Ptačí zvěsti
1946 - řekl datel sově
1947 - Pohádka o ocelovém ježkovi (vyd. Lodž 1947, ilustrace Anna Chamiec)
1948 - Na Bergamutských ostrovech
1948 - Dobrodružství rytíře Szaławiły
1951 - Učíme se chodit
1953 - Petruškovo divadlo
1953 - Brzechwa pro děti
1953 - Wagars
1953 - Pošetilost Fox Witalis
1954 - Pohádky a pohádky
1955 - Vyhodnocení soutěže
1955 - Vybrané básně
1957 - Magiku
1958 - Vypuštěno z nohy
1958 - Sto pohádek
1958 - Když ovoce zraje - román na autobiografické motivy
1961 - Cesty pana Klekse
1964 - K smíchu
1965 - Z pohádky do pohádky
1965 - Triumf pana Klekse
1967 - Místo pro posměvače
1968 - Drastické příběhy
1968 - Texty mého života