Adam, rodina sochařů

Adam, rodina sochařů působící v osmnáctém století. Lambert Sigisbert (1700—59). Studoval v Paříži a Římě (1723—33), w 1737 został członkiem Královská akademie malířství a sochařství. Byl silně ovlivněn Italem. barokní. Vytvořil dekorativní sochy s obsahem alegora. (Lyrická poezie, Louvre) já mit. (Skupina Neptun a Amphitry, zdobí Neptunovu pánev ve Versailleském parku) a portréty (Ludwik XV). Opublikował Sbírka starověkých soch… (1754), Nicolas sebestien (1705—78), bratr předchozího. Studoval v Paříži, provozován v Montpellier, kde zdobil řadu paláců. Byl také v Římě, a w 1762 stal se také členem akademie. Udělal m. v. Hrob Katarzyny Opalińské (Manželka Stanisława Leszczyńského) w kościele Notre-Dame-de-Bon-Secours w Nancy (1749). Francois Gaspard (1710—61), bratr těch předchozích. Po studiích v Paříži a Římě byl v letech 1746—59 prvním sochařem pruského krále - Fridricha II.. Stvořil hlavní. sochy věřitele. já mit. pro park Sanssouci v Postupimi.