Academy of Saint-Luc

Academy of Saint-Luc, instituce založena. 1649 v Paříži cech malířů a sochařů (Mistrovství malířů a sochařů města a předměstí Paříže) jako soutěž pro královskou akademii, vytvořeno v 1648; první ředitel byl S.. Vouet. Ž 1651 Akademie byla zahrnuta do Académie Royale de Peinture et de Sculpture a bylo možné ji obnovit až po dlouhém úsilí 1705 její činnosti. Existence Akademie byla nakonec ukončena královským výnosem z roku 1777.