Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936)

Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936), malíř a grafik. Studoval na École des Beaux-Arts v Paříži, vytvořil romantické portréty (obzvláště ženský), žánrové scény, interiéry a dekorativní kompozice hist. já alegor. (Elements - Sorbonna v Paříži). Spojil akademické prvky s výzkumem barev, přibližuje ho impresionismu.