Bar Micwa

Bar Micwa

V židovském náboženství je bar micva obřadem, během kterého třináctiletý chlapec přebírá povinnosti dosáhnout dospělosti a povinnosti spojené s jeho náboženstvím. Tento zvyk se objevil až ve čtrnáctém století, ačkoli ve spisech jsou zmínky, že ve starověku se konal určitý symbolický obřad, když chlapec dosáhl dospívání.

Chlapec – hlasitě a čistě (a většinou tenkým hlasem) – oznamuje: "Od dnešního dne jsem muž."!”