Výklad snu o autě

Výklad snu o autě.

kniha snů, ty to - Auto.

Car je bývalý ruský vládce, bulharština nebo srbština.

Význam spánku - Car.

Někdo do tebe vkládá velké naděje, nezklam ho.