Od této chvíle s koněm 5500 let

Od této chvíle s koněm 5500 let

První koně byli domestikováni 5500 před lety, tedy o tisíc let dříve, než se běžně věří – hlásil britský časopis “Věda”. Poprvé se lidem podařilo zkrotit koně v severních částech Kazachstánu, sousedící s dnešní hranicí s Ruskem. Nejnovější výzkum provedla mezinárodní skupina vědců z britských univerzit v Bristolu o Exeteru. Během těchto prací objevili pozůstatky čtyř koní v kazašských stepích, pocházející z pozdní doby kamenné. Analýza kostí ukázala jejich úplnou identitu s odpovídajícími kostmi koní, které byly vyšlechtěny člověkem v době bronzové, nebo 4,5 před tisíci lety. Vědci o tom tedy našli biologické důkazy, že k domestikaci koní došlo nejméně o tisíc let dříve, než si myslel.