Výklad snu. Polib ruku

Výklad snu. Polib ruku.

kniha snů, sen o - Polib ruku.

Políbit ruku znamená dotknout se rukou úst, zdvořilý akt používaný k pozdravu nebo rozloučení.

Význam spánku - Polibte ruku.

Budete dělat slavné činy.