Jan Kochanowski Fraszka Til helbredet

Jan Kochanowski Fraszka Til helbredet

Sundhed er altid den højeste værdi i menneskers liv – denne overbevisning er blevet understreget med al kraft i ovennævnte epos. Sundhed, som arbejdet er rettet mod, vi værdsætter normalt kun dengang, når vi begynder at blive syge. Der er intet mere værdifuldt end sundhed, hele verden bliver ubehagelig for en syg person, selvom han skaffede sig stor rigdom, han var ung, han indtog en høj social position. Så ikke underligt, at epikken ender med en anmodning, at helbred altid hersker i den fattige digters hus, det var den største juvel i den, det var et uerstatteligt fundament for lykke.