Świat za 30 lat według naukowców

Świat za 30 lat według naukowców

Świat za trzydzieści latwedług naukowców z Helwett-Packard Labs, którzy swoje przewidywania opublikowali w raporcie think-tanku Forum for the Futurenie będzie wyglądał najlepiej. “Zmiany klimatyczne będą miały co najmniej taki wpływ na ekonomię, jak dzisiejszy kryzys” – czytamy w raporcie. A co konkretnie się wydarzy? Już przy wstępie do raportu zaczynamy nerwowo wiercić się w krzesłach. “Mamy rok 2050” – czytamy – “globalne zasoby się kurczą. Prezydent USA wezwał ONZ do samorozwiązania. Globalizacja jest w odwrocie, rosną bariery handlowe, mnożą się konflikty o wodę, żywność i energię”. Raport przewiduje, że tzw. “uchodźcy klimatycznibędą stanowili już 18 procent społeczeństwa Nowej Zelandii (chodzi m.in. o mieszkańców wysp Oceanii, cual – w wyniku wzrastającego poziomu oceanówzostają zalane). Co jeszcze wróżą specjaliści z Forum for Future?

Sztuczne mięso ieko-wał
Z jednej stronynieco ułatwi nam życie rozwój technologiczny. Będziemy żywili się sztucznie hodowanym mięsem, rozpocznie się nawadnianie Bliskiego Wschodu i północnej Sahary. Rządy będą podejmowały decyzje w oparciu o ekspertyzy i kalkulacje dokonane przez superkomputery. Na nasze życie coraz bardziej wpływał będzie rozwój społeczeństw wirtualnychbędzie to faktycznie naszedrugie życie”. Nastąpi rozwój nanotechnologii, a tzw. “inteligentny pyłbędzie wykorzystywany w bardzo wielu celachod medycznych po szpiegowskie. Wschodnie wybrzeże USA zostanie osłonięte eko-wałem, który nie dość, że ochroni je od takich kataklizmów, jak Katrina czy Ike, to dodatkowo jeszcze przekuje ich moc w energię.

Patriotyczny wegetarianizm
Z drugiej jednak strony będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym rodzajem konfliktówkonfliktami klimatycznymi. Jak przewidują naukowcy, NATO może uznać łamanie porozumień dotyczących ochrony środowiska za atak na swoich członków i reagować siłą militarną. Środkowe Stany Zjednoczone i Australiacoraz bardziej wysuszonestaną się miejscem, z którego nastąpi masowy odpływ ludności. Olimpiady odbywać się będą jedynie w cyberprzestrzeni. Wymyślimy nawet coś takiego, cómo “patriotyczny wegetarianizmw Chinachpolegający na tym, że duża część narodu zobowiąże się odżywiaćtanio, efektywniei bez specjalnego obciążenia dla zasobów państwa.