Sade on jo verotettu

Sade on jo verotettu

Ravennan asukkaat, Pohjois-Italiassa, joutuu maksamaan veroa sateesta – ilmoittaa lokille “Tasavalta”. Paikallinen vesi- ja viemäriyhtiö antoi määräyksen, jonka mukaan hävityskustannukset ns. meteorologiset vedet, eli sadevettä. Italian sanomalehden kohokohdat, että myrsky yhdistettynä sateeseen voi nostaa vesilaskua jopa 3 prosenttia. Sadevero on irtainta – riippuen sateen voimakkuudesta ja tiheydestä. Siten vesi- ja viemärijärjestelmien laitos, ulottuvat asukkaiden taskuihin, päätti ratkaista vedenpoistojärjestelmän ylläpitokustannusten nousun ongelman, viemäriputket, sateen tulvimien katujen puhdistaminen. Laskelmien mukaan Ravennan tehdas saa tämän siis vuosittain 3 miljoonia euroja. Tätä ajatusta tukivat kaupungin ja koko maakunnan viranomaiset. Lukuisat kuluttajansuojajärjestöt ja kansalaisyhdistykset vastustivat välittömästi tämän erikoisen veron käyttöönottoa, jotka ovat ilmoittaneet vievänsä asian oikeuteen. Heidän mielestään sadevesimaksujen lisääminen vesilaskuun on yhtä naurettavaa kuin tämäkin, jos katuvalaistuksen kustannukset lisättäisiin sähkölaskuun.

Maksun vastustajia tuki ympäristöministeriö, joka vaati asetuksen muuttamista. Sateesta ei voi maksaa veroa – väittää lomakeskus.