$aadres = 'http://ciekawostki.eu'; $default_theme = 'razor_theme_2'; $site_name = 'Ciekawostki.eu - Ciekawostki ze Swiata, Rekordy Guinessa, Nagrody Darwina, �mieszne Filmiki, Z�udzenia Optyczne'; $full_name = 'Ciekawostki.eu - Ciekawostki ze Swiata, Rekordy Guinessa, Nagrody Darwina, �mieszne Filmiki, Z�udzenia Optyczne'; $mailer['admin'] = 'ignition@o2.pl'; $db_host = 'localhost'; $db_user = 'walentyn_ciekaw'; $db_pass = 'ciekawostkieu'; $db_name = 'walentyn_ciekaw'; $prefix = ''; $globals = false ; $art_limit = '10'; $forum_limit = '10'; $gbook_limit = '15'; $smilies = 'on'; $search_limit = '10'; $link_limit = '10'; $down_limit = '10'; $news_limit = '10'; $art_sort = 'date DESC'; $link_sort = 'date DESC'; $down_sort = 'date DESC'; $forum2_limit = '25'; $rank_2 = '10'; $rank_3 = '50'; $rank_4 = '100'; $rank_5 = '300'; $h1_tbl = 'humor';