AA- Anonieme Alcoholisten

AA- Anonieme Alcoholisten

Anonieme Alcoholisten (AA) is een internationale onderlinge hulporganisatie, wiens doel het is om zijn leden in staat te stellen "nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchter te worden". AA is onprofessioneel, zelfvoorzienend en apolitiek. De enige vereiste voor lidmaatschap is de wens om te stoppen met drinken. Het herstelprogramma van AA wordt beschreven in de Twaalf Stappen.

A.A. is opgericht in 1935 in Akron, Ohio , wanneer een alcoholist, Bill Wilson, sprak met een andere alcoholist, Bob Smith, over de aard van alcoholisme en een mogelijke oplossing. Met de hulp van andere vroege leden, boek Anonieme Alcoholisten: Het verhaal van hoe meer dan honderd mannen uit alcoholisme kwamen, is geschreven in 1939 Jaar. De titel werd de naam van de organisatie en wordt nu meestal het 'Grote Boek' genoemd. De eerste Twaalf Tradities van A.A. werden geïntroduceerd in 1946 R., Om de gemeenschap te helpen stabiel en verenigd te zijn zonder betrokkenheid bij "externe aangelegenheden" en invloed.

Tradities adviseren leden om anoniem te blijven in de publieke media, altruïstische hulp aan andere alcoholisten en AA-groepen die officiële banden met andere organisaties vermijden. Ze ontmoedigen ook dogma's en dwingende hiërarchieën. Later gemeenschappen, zoals Anonieme Verslaafden , ze stemmen de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities af op hun primaire doelen.

Sindsdien heeft het AA-lidmaatschap zich internationaal verspreid "over culturen met verschillende overtuigingen en waarden.", ook in geopolitieke gebieden die bestand zijn tegen bewegingen van de basis. Is geschat, dat in 2016 R. Wereldwijd waren bijna twee miljoen mensen AA-lid.

Inch 2018 jaar AA telde 2 087 840 leden en 120 300 AA-groepen over de hele wereld.

AA-groepen zijn zelfvoorzienend en vertrouwen op vrijwillige donaties van leden om onkosten te dekken.

Het AA-programma gaat verder dan het onthouden van alcohol. Het doel is om de denkwijze van de alcoholist voldoende te veranderen, "Om te herstellen van alcoholisme" door "volledige mentale verandering" of spiritueel ontwaken. Geestelijk ontwaken moet worden bereikt door de twaalf stappen te nemen, en nuchterheid wordt versterkt door AA-vrijwilligerswerk en door het regelmatig bijwonen van een AA-vergadering of contact met AA-leden. Leden worden aangemoedigd om een ​​ervaren alcoholische partner te zoeken, riep een mentor, om hen te helpen het AA-programma te begrijpen en te volgen. Het is aanbevolen dat, dat de mentor ervaring heeft in alle twaalf fasen, hij was van hetzelfde geslacht en onthield zich ervan een persoon zijn persoonlijke opvattingen op te leggen. Volgens het principe van aanvullende therapie, AA-sponsors kunnen profiteren van relaties met degenen voor wie ze zorgen, omdat ‘helpgedrag’ correleert met meer abstinentie en een kleinere kans op drankmisbruik.

Het AA-programma is een erfgenaam van de filosofie van tegenverlichting. AA deelt de mening, dat het accepteren van je aangeboren beperkingen cruciaal is om je rechtmatige plaats te vinden tussen andere mensen en God. Dergelijke ideeën staan ​​bekend als 'tegenverlichting', omdat ze in strijd zijn met het ideaal van verlichting, waardoor mensen het vermogen hebben om van hun leven en samenlevingen een paradijs op aarde te maken, gebruik makend van je eigen kracht en verstand. Na het evalueren van AA-literatuur en het observeren van AA-bijeenkomsten gedurende zestien maanden, sociologen David R.. Rudy ik Arthur L. Verklaarde Greil, dat een AA-lid nuchter moet blijven, een hoge mate van betrokkenheid is essentieel. Deze betrokkenheid wordt mogelijk gemaakt door de verandering van het wereldbeeld van een lid. Om leden te helpen nuchter te blijven, ze beweren, dat AA een allesomvattend wereldbeeld moet bieden, het creëren en behouden van een sfeer van transcendentie in de organisatie. Een allesomvattende AA-ideologie zijn, legt de nadruk op tolerantie, en niet een bekrompen religieus wereldbeeld, wat de organisatie walgelijk kan maken voor potentiële leden, en dus de effectiviteit ervan beperken. AA's nadruk op de spirituele aard van het programma is echter absoluut noodzakelijk, om een ​​gevoel van transcendentie te institutionaliseren. Spanning komt voort uit risico, dat de noodzaak van transcendentie, als het te letterlijk wordt genomen, het vormt een bedreiging voor de pogingen van AA om het op de voorgrond te houden. Omdat deze spanning een integraal onderdeel is van AA, Rudy en Greil maken ruzie, dat AA het best omschreven kan worden als een quasi-religieuze organisatie.

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn veel AA-bijeenkomsten overgeschakeld naar online bijeenkomsten via platforms zoals Zoom , Google Hangouts en teleconferenties. Sommige leden uitten hun bezorgdheid over anonimiteit en veiligheid en er werden passende maatregelen genomen, inclusief de aanwezigheid van "digitale poorten" bij sommige online bijeenkomsten.

AA-bijeenkomsten zijn "therapiesessies uitgevoerd door en voor alcoholisten". Ze zijn meestal informeel en gaan vaak gepaard met discussies met vrijwillige donaties die tijdens bijeenkomsten worden ingezameld. (De zevende AA-traditie moedigt groepen aan om zelfvoorzienend te zijn en af ​​te zien van inbreng van buitenaf). Lokale AA-directories vermelden wekelijkse bijeenkomsten. Die vermeld als "gesloten" zijn beschikbaar voor hen, die tegen zichzelf bekennen 'een verlangen om te stoppen met drinken', die in geen geval door een ander lid mogen worden betwist. Open bijeenkomsten staan ​​open voor iedereen (niet-alcoholisten kunnen deelnemen als waarnemers). Op sprekersbijeenkomsten, een of meer leden, die meestal afkomstig zijn van een bijeenkomst in een naburige stad, vertelt zijn verhalen. In bijeenkomsten van twaalf fasen wordt de groep meestal afhankelijk hiervan opgesplitst in subgroepen, waar hij op zijn programma staat en begint te werken aan de twaalf stappen die in het programma worden geschetst. Afgezien van deze drie meest voorkomende soorten bijeenkomsten, er zijn ook andere soorten discussiebijeenkomsten, die gewoonlijk de meeste tijd besteden aan algemene discussies.

Meer informeel, AA-lidmaatschap hielp het concept van ziekte populair te maken, wat is alcoholisme, die verscheen in de 18e eeuw. Hoewel de term "ziekte" gewoonlijk wordt vermeden in A.A., goedgekeurd op de conferentie in 1973 het jaar van de literatuur zegt: "We hadden een ziekte van alcoholisme". Ongeacht officiële standpunten, sinds AA werd opgericht, de meeste leden beschouwden alcoholisme als een ziekte.

The Big Book of AA noemt alcoholisme 'een ziekte', die alleen spirituele ervaring kan overwinnen ". Zegt Ernest Kurtz, dat: "Anonieme Alcoholisten-boek komt het dichtst bij de definitie van alcoholisme". Enigszins afwijkend in de inleiding van The Big Book, niet-lid en vroege weldoener William Silkworth zei, die jij, die niet in staat zijn om hun alcoholgebruik te beperken, lijdt aan allergieën. Het postulaat van de dokter presenteren, AA zei: “We zijn geïnteresseerd in de theorie van de dokter, dat we allergisch zijn voor alcohol. Als leek kan onze mening over zijn gezondheid natuurlijk weinig zeggen. Maar als voormalige drinkers kunnen we u het probleem vertellen, dat zijn uitleg logisch is. Het verklaart veel dingen, die we niet anders kunnen verklaren ". AA gaf later toe, dat “alcoholisme geen echte allergie is, experts informeren ons nu ". Wilson legde uit in 1960 R., Waarom AA ervan afzag de term 'ziekte' te gebruiken:

Wij AA hebben alcoholisme nooit een ziekte genoemd, omdat technisch gezien, het is geen ziekte-entiteit. Er bestaat bijvoorbeeld niet zoiets als hartaandoeningen. In plaats daarvan zijn er veel afzonderlijke of combinaties van hartaandoeningen. Het is vergelijkbaar met alcoholisme. Daarom wilden we niet worden verward met de medische professie, alcoholisme een ziekte-entiteit noemen. Daarom hebben we het altijd een ziekte of aandoening genoemd – veel veiliger termijn, die we gebruiken.

Sindsdien zijn de medische en wetenschappelijke gemeenschappen over het algemeen tot de conclusie gekomen, dat alcoholisme een "verslavende ziekte" is (ook bekend als alcoholgebruiksstoornis , zwaar, matig of mild). De tien criteria zijn: alcoholisme is een onderliggende ziekte, die niet wordt veroorzaakt door een andere ziekte of persoonlijkheids- of karaktergebreken; po drugie, het verslavingsgen maakt deel uit van zijn etiologie; Ten derde, alcoholisme heeft voorspelbare symptomen; Ten vierde, het vordert en wordt zelfs na lange perioden van onthouding ernstiger; vijfde, het is chronisch en ongeneeslijk; ten zesde, Het drinken van alcohol of het gebruik van andere drugs gaat door ondanks de negatieve gevolgen en pogingen om te stoppen met roken; zevende, de chemie van de hersenen en de neurale functie veranderen, dus alcohol wordt gezien als essentieel om te overleven; achtste, veroorzaakt fysieke afhankelijkheid en levensbedreigende terugtrekking; negende, het is een dodelijke ziekte; tiende, alcoholisme kan worden behandeld en in remissie worden gehouden.

Veel AA-bijeenkomsten worden gehouden in behandelcentra. Dat was het brengen van het AA-bericht naar ziekenhuizen, hoe de medeoprichters van A.A. aanvankelijk nuchter bleven. Ze vonden het van grote waarde om met alcoholisten te werken, die nog steeds lijden, en zelfs als een alcoholist, ze werkten mee, bleef niet nuchter, dat is wat Bill Wilson schreef: “Praktische ervaring blijkt, dat niets u kan beschermen tegen meer drinken dan hard werken met andere alcoholisten”. Bill Wilson bezocht Towns Hospital in New York, proberen alcoholisten te helpen, bij wie waren er patiënten 1934 Jaar. W St. Thomas Ziekenhuis in Akron, Ohio, Smith werkte met nog meer alcoholisten. Inch 1939 New York Psychiatrisch Ziekenhuis, Rockland State Hospital, was een van de eerste instellingen, die zijn goedgekeurd door AA-ziekenhuisgroepen. De dienst van correctionele faciliteiten en behandelcentra was onderling verbonden door tijd, wanneer binnen 1977 In de loop van het jaar stemde de Algemene Dienstconferentie om het Comité van Instellingen te ontbinden en werden twee afzonderlijke commissies opgericht, een voor behandelcentra, en de andere voor correctionele faciliteiten.