Bar Micwa

Bar Micwa

In de joodse religie is de bar mitswa een ceremonie, waarin een dertienjarige jongen de plichten op zich neemt om volwassen te worden en de plichten die verband houden met zijn religie. Dit gebruik verscheen pas in de veertiende eeuw, hoewel er vermeldingen in de geschriften zijn, dat er in de oudheid een zekere symbolische ceremonie was, toen de jongen de puberteit bereikte.

Jongen – luid en duidelijk (en meestal met een dunne stem) – kondigt ze aan: “Vanaf vandaag ben ik een man!”