Jan Kochanowski Fraszka Op gezondheid

Jan Kochanowski Fraszka Op gezondheid

Gezondheid blijft altijd de hoogste waarde in het menselijk leven – deze overtuiging is met alle kracht benadrukt in het bovengenoemde epos. Gezondheid, waarop het werk is gericht, we waarderen het meestal pas dan, als we ziek worden. Er is niets waardevoller dan gezondheid, de hele wereld wordt onaangenaam voor een zieke, zelfs als hij grote rijkdom vergaarde, Hij was jong, hij bekleedde een hoge sociale positie. Geen wonder dus, dat het epos eindigt met een verzoek, die gezondheid heerst altijd in het huis van de arme dichter, het was het grootste juweel erin, het was een onvervangbare basis van geluk.