29-åringen er 21 barn av 11 kvinner

29-åringen er 21 barn av 11 kvinner

29-år gamle Desmond Hatchett fra Knoxville, Tennessee, ble far 21 barn av 11 kvinner – rapporterer på nettstedet til det britiske dagbladet “Daily Telegraph”. Saken så dagens lys, da mannens familie tok ham for retten for manglende betaling av vedlikehold. På grunn av svært lave lønninger klarer ikke den unge faren å forsørge barna sine, men det gjør det, at han kjenner alle navnene, alder og fødselsdato for barna dine. Rekordinnehaveren reserverer seg, at hun ikke har tenkt å få flere barn. – Jeg skulle ikke ha så mange. Det bare skjedde – Han sa. Fire barn ble født av ham på bare ett år. Knox County Court avgjorde, at det er lovforbudt å ta bort mer enn halvparten av Hatchetts inntjening. Myndighetene planlegger å ta halvparten av dem og overlevere dem til mødrene.
Selv om mødre faktisk skal motta fra 25 gjøre 309 dollar per måned avhengig av antall barn, noen av dem vil bare ta 1,98 dollar, når Hatchetts lønn er delt mellom 11 kvinner.