Royal Academy of Architecture

Royal Academy of Architecture, institusjon etablert. 1671 i Paris av J.. B. Colberta (vedtekten ble utarbeidet 1717). Dens oppgave var å utdanne franske arkitekter, og etablere estetiske normer for arkitektur, i samsvar med kulturpolitikken til Ludvig XIV. Grunnlaget for læreplanen var teorien om klassisisme - formulert av N.. F. Blondela, den første direktøren for akademiet (Arkitekturkurs…, 1675—83) - basert på skrifter av Vitruvius og eid av. arkitekturteoretikere (spesielt A.. Palladia i L.. B. Albertiego). Akademiet ble oppløst 1793. W XIX w. den ble fulgt av -Ecole des Beaux-Arts.