Alix yves (1890—1969)

Alix yves (1890—1969), maler og grafiker. Han studerte i Paris ved Ecole des Beaux-Arts (1908) og Académie Ransonl Sammen med M.. Denisem designet dekorasjoner for Théâtre des Champs-Elysées (1912). Opprinnelig ble den påvirket av kubisme, utviklet senere sin egen stil, nær ekspresjonismen, preget av en massiv form og mørk farge. Fra ca.. 1939 lette på paletten og introduserte en lysere form. Han skapte figurkomposisjoner (handlinger, portretter), landskap, møbeltrekk design og veggmalerier.