Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936)

Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936), maler og grafiker. Han studerte ved École des Beaux-Arts i Paris, han skapte romantiske portretter (spesielt feminin), sjanger scener, interiør og dekorative komposisjoner av hist. jeg alegor. (Elements - Sorbonne i Paris). Han kombinerte akademiske elementer med fargeforskning, bringe ham nærmere impresjonismen.