Beslutning om. be om tillatelse til å arrestere dommer Tuleyi

Beslutning om. be om tillatelse til å arrestere dommer Tuleyi

Høyesteretts disiplinærkammer ga ikke samtykke til forvaring og føring til påtalemyndigheten til Warszawa-dommer Igor Tuleyi med det formål å anklage.

Som dommer Roch påpekte, Derfor kan det ikke sies at det er noen trussel mot etterforskningen av. økter i Sejm Column Hall, som resulterer i dette, at mistanken om en forbrytelse fra dommer Tuleya ikke er tilstrekkelig underbygget.

W listopadzie zeszłego roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu. Årsaken til anmodningen fra påtalemyndigheten den. tilbakekall av dommerens immunitet var mistanke om utlevering av informasjon ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, som skulle bringe saksgangen i fare.