Drømmeboken integrert (matte)

Drømmeboken integrert (matte).

drømmebok, sen o - Integral (matte).

Integralet er et av de grunnleggende begrepene i matematisk analyse, brukt i teknikk, fysikk, økonomi og andre vitenskaper.

Betydningen av søvn - Integral (matte).

Indikerer et problem som er vanskelig å løse