Forslagets kraft endrer det, det vi ser

Forslagets kraft endrer det, det vi ser

Ta en beslutning om det, det bildet vi ser viser endrer det, slik vi ser ham. Hjernen vår er suggestiv og lar oss se den, det vi vil se – forskere fra USA argumenterer på sidene i den siste utgaven av ukentlige “Natur”. Inntil nå ble det vurdert, at alle dyr og mennesker tar beslutninger gjennom hierarkisk aktivering av nevroner i nervesystemet. En forenklet mekanisme ble antatt, at aktiviteten til sensoriske nevroner (ansvarlig for å overføre stimuli fra omverdenen, dvs. nerveimpulser fra sensoriske organer) påvirker direkte aktivering av nevroner som er involvert i de relevante delene av hjernen for å ta beslutninger. Hendrikje Nienborg i Bruce Cumming z National Eye Institute wykazali, at det også kan være omvendt – når en beslutning er tatt styrker vi følelsen, at det er riktig ved å endre aktiviteten til sensoriske nevroner, som endrer vår oppfatning av omgivelsene.

Forskere undersøkte apenes beslutningsstrategi når de presenterte dem for tvetydige bilder. Viste seg, at reaksjonen fra sensoriske nevroner ikke bare avhenger av bildet som oppfattes av øynene, men også fra avgjørelsen tatt av apene om det, det de ser. Med andre ord å ta en beslutning om hva vi ser, endrer aktivt det vi virkelig ser.