Hva er lydens hastighet?

Hva er lydens hastighet?

Lydhastigheten er en av hastighetene, som vi ofte hører om selv om vi ikke er relatert til luftfart på noen måte, der kunnskap om det ofte er viktig. Lydhastigheten er viktig i luftfart på grunn av eksistensen av en lydbarriere. Denne barrieren er et fenomen som oppstår når et fly eller et annet luftfartøy overstiger hastigheten som tilsvarer forplantningen av lydhastigheten. Dette betyr imidlertid ikke, at barrieren er ufremkommelig, fordi prestasjonene med aerodynamikk og moderne motorer har gjort, at den ble overskredet allerede i 1947. Imidlertid fungerer begrepet fortsatt som et tegn på vanskelighetene som oppstår når barrieren krysses.

Selve lydhastigheten er hastigheten som lydbølger forplanter seg i et bestemt medium. Avhengig av sted, mediet som lyd forplanter seg i, varierer lydens hastighet. Vi er ikke i stand til å måle det selv, men selv med vårt eget øre legger vi merke til forskjellene i stemmen vår, andres stemmer og hørbarhet avhengig av sted, hvor vi er.

Lyd har også en annen hastighet, avhengig av luften i rommet. Tørrmerker, at det holder i fart 331,5 m / s, mens det er vått 340,3 m / s. For piloter og fly de flyr, er det viktig, at lydens hastighet avtar når du går høyere. Dette er imidlertid ikke en endeløs prosess, fordi etter krysset 11 tusen meter slutter å synke og forblir på et konstant nivå.