Hva er lysets hastighet

Hva er lysets hastighet

Vi snakker ofte om lysets hastighet, så det er ikke en fremmed betegnelse for noen. Vi bruker det til og med i hverdagsspråket, hvis vi vil si, at noen eller noe beveget seg ekstremt fort.

Lysets hastighet er den viktigste konstanten i fysikk. Det er gitt som symbolet "c". Kort fortalt er det hastigheten som elektromagnetiske bølger beveger seg i vakuum. Det er det mest kjente for oss, mulig hastighet på informasjon eller energioverføring. I SI-systemet, det vil si i det internasjonale systemet for måleenheter, det er assosiert med magnetisk permeabilitet og konstant dialektisk, som er konstanter av naturen.

De første målingene av lysets hastighet er ikke, som det kan virke relatert til vitenskapen i det 20. århundre. Allerede på 1600-tallet, mer presist 1673 År, Den danske astronomen Ole Roemer, som et resultat av sine astronomiske observasjoner, prøvde å måle lysets hastighet. Han var interessert i uregelmessigheten i formørkelsene på Jupiters måner, og konkluderte, at dette skyldes forskjellen at lys beveger seg på Jupiter-jordveien. Verdien han ga var c = 215000 km / s.

Andre forskere gjorde også ytterligere forsøk på å måle lysets hastighet. James Bradley, engelsk forsker, målt hastigheten ved abberasjonstestmetoden, mens Fizeau i 1849. foretok den første lysmåling i laboratoriet. Bradleys hastighet var c = 303000 km / s, Fizeau’a c = 299860 km / s. Den nå beregnede lyshastigheten er c = 299793 m / s .