Jan Kochanowski Fraszka For linden

Jan Kochanowski Fraszka For linden

Dette er sannsynligvis det mest berømte stykket av Jan Kochanowski. Det er en stor ros av lindetreet, vanlig tre i det polske landskapet. Naturen er kilden til poetisk inspirasjon i dette enkle stykket, vakker, treet gir også kulde på en varm dag, rolig, kaster en fin skygge. Lipa viser seg å være vennlig ikke bare for mennesker, som hele den naturlige verden i dette stykket, det gir også ly til fugler, bier samler nektar fra blomstene hennes.

Kochanowskis episke lind er klar over verdien, snakker om det, at verten setter stor pris på henne. Hun snakker alene, for dikteren personifiserte treet, det vil si at han tildelte menneskelige egenskaper til ham. Takket være denne prosedyren kan lindetreet uttrykke poetenes følelser. Fremfor alt hans kjærlighet til ro, velstående liv på landsbygda, midt i naturen du elsker, i en følelse av sikkerhet.