Jan Kochanowski Fraszka Til helse

Jan Kochanowski Fraszka Til helse

Helse er alltid den høyeste verdien i menneskelivet – denne overbevisningen har blitt understreket med all kraft i ovennevnte epos. Helse, som arbeidet er adressert til, vi setter vanligvis bare pris på da, når vi begynner å bli syke. Det er ingenting mer verdifullt enn helse, hele verden blir ubehagelig for en syk person, selv om han samlet seg stor rikdom, han var ung, han hadde en høy sosial posisjon. Ikke så rart da, at eposet ender med en forespørsel, at helse alltid hersker i den fattige dikterens hus, det var den største juvelen i den, det var et uerstattelig grunnlag for lykke.