"ROUGHING TO MOSES”

"ROUGHING TO MOSES”

En regning ble funnet i arkivene til prins Czartoryski, tidligere levert til Fr.. August Poniatowski, for treskjæringsarbeidet som ble utført under restaureringen av kirken i Krakow.

Regningen høres ut:

1. For å lage skjegg til Gud Faderen - 9 PLN

2. For hesten på St.. George - 35 PLN

3. Tre bare jomfruer til St.. Nicholas - 50 PLN

4. Krydre Moses *) - 20 PLN

5. Rensingen av St.. Jadwiga foran og bak - 60 PLN

6. Å lage et barn av St.. Elizabeth - 22 PLN

7. Forgylle knottene til St.. Jacek - 21 PLN

8. St.. Barbara - 7 PLN

9. Fiolin for St.. Augustine - 16 PLN

10. Å lage halen til St.. Åndelig - 12 PLN

11. St.. Lazarus - 12 PLN

*) original stavemåte bevart.