Med hest fra nå 5500 år

Med hest fra nå 5500 år

De første hestene ble tammet 5500 År siden, det er tusen år tidligere, enn det man vanligvis tror – rapporterte et britisk magasin “Vitenskap”. For første gang klarte folk å temme hester i de nordlige delene av Kasakhstan, ved siden av dagens grense mot Russland. Den siste forskningen ble utført av en internasjonal gruppe forskere fra britiske universiteter i Bristol om Exeter. Under disse arbeidene oppdaget de restene av fire hester i de kasakhiske steppene, dateres fra sen steinalder. Analysen av beinene viste deres fullstendige identitet med de tilsvarende hestene, som ble oppdrettet av mennesker i bronsealderen, eller 4,5 for tusen år siden. Dermed har forskere funnet biologiske bevis på dette, at domesticering av hester hadde skjedd minst tusen år tidligere, enn trodd.