Når sommeren

Når sommeren

Sommeren begynner nøyaktig 21 juni. Selvfølgelig handler det om begynnelsen på den astronomiske sommeren, det vil si dagen, som er den lengste på hele året. Det vil vare over 16 timer. Kort sagt, på dette tidspunktet inntreffer den såkalte sommersolverv. Den astronomiske sommeren varer til høstjevndøgn, som vanligvis oppstår rundt 22 -23 september.

Vi kan også si om begynnelsen av kalendersommeren, som finner sted 22 juni og varer til kl 23 september, med ankomsten av kalenderhøsten. Det er også en annen divisjon, som er foranderlig og angår mer vitenskapelige sfærer. Nærmere bestemt handler det om klimasommeren. Vi kan bare snakke om klimasommeren for øyeblikket, når den gjennomsnittlige døgntemperaturen vil være over 15 grader. Det viser seg, det er ikke så åpenbart, den klimatiske sommeren vil begynne med ankomsten av den astronomiske sommeren, fordi det kan være veldig annerledes.

For barn vil skoleferie uansett være det viktigste, som i år starter offisielt 30 juni. Så på mandag, rett etter min siste skoledag for sertifikater, eller 27 juni. Men det viktigste er dette, å tilbringe sommeren trygt, ikke lader til kanten av loven og ikke ledes av mangel på fornuft. At alle skulle komme tilbake i god behold etter ferien.