Overraskende funn fra forskning på aldring

Overraskende funn fra forskning på aldring

Amerikanske forskere har publisert overraskende forskningsresultater, som det følger av, at vi begynner å eldes allerede fra 27. fødselsdag. I det minste begynner en nedgang i vår intellektuelle form å være synlig fra det øyeblikket. Evnen til å huske forblir den samme o 10 år lenger, men slutter 27 År begynner vi å tenke langsommere, og vi har dårligere romlig fantasi. Forskning viser også, at vi på toppen av vår intellektuelle form er mer eller mindre på studiestadiet, har 22 lapp. Dette er konklusjonene i studien til over to tusen mennesker, stort sett godt utdannet og i god fysisk tilstand. Forskere brukte tester, hvilke leger bruker for å studere senil demens. Den eneste gode nyheten er dette, det vi har lært tidligere, f.eks.. når det gjelder generell kunnskap, blir hos oss til 60. alder, men konklusjonen av forskningen er forstyrrende uansett, fordi forskere foreslår, at aldersrelaterte terapier, vi bør starte i god tid før pensjon.