Swiss Academy

Swiss Academy, et malestudio på Quai des Orfèvres i Paris, Vedlegg. i 1820-årene. av en tidligere modell kalt. Suisse. For en liten avgift ble en nakenbilde av en levende modell studert der. Det var ingen rettelser eller andre former for pedagogisk veiledning. Unge kunstnere som ønsket å forberede seg på studier ved -École des Beaux-Arts samlet seg her, og også de, som ikke likte de akademiske undervisningsmetodene. Gjør som. deltok bl.a.. i.: E. Delacroix, R. P. Bonington, G. Courbet, E. Manet, og også fremtidige impresjonister - C.. Monet, C. Pissarro, EN. Guillaumin oraz P. Cezanne.