Ukraina: Den døde mannen knekte ambulansen

Ukraina: Den døde mannen knekte ambulansen

En ansatt ved et rettsmedisinsk anlegg i Zaporizhia, østlige Ukraina, ble mishandlet av … død mann. Denne uvanlige hendelsen ble kunngjort onsdag i spalten “uhell” på nettsiden til Statens komité for industrisikkerhet, Arbeidsvern og gruvetilsyn. Offeret for ulykken var en 40 år gammel ambulansepersonell, som mens han bar liket av avdøde, falt med det på heisen, opererer mellom første etasje og kjeller. Utstyr, som mest sannsynlig ikke kunne bære vekten, brakk av. Ambulansepersonell med avdøde kollapset i kjelleren. – I løpet av fallet ble ambulansepersonell påført en rekke skader – leser vi i kunngjøringen.