Po dni otvorených dverí - ďakujem!

Sedadlom preplávali vlny hostí. Od 13. robiť 20. neustále bol niekto, a najčastejšie niekoľko ktosiów. Zawiesiliśmy ozdoby naszej

Sedadlom preplávali vlny hostí. Od 13. robiť 20. neustále bol niekto, a najčastejšie niekoľko ktosiów. Zawiesiliśmy ozdoby naszej

Deň otvorených dverí v našej škole - pozývame vás!

pôvabný, pripomíname vám plánovaný štvrtok, 18.12.2014 Deň otvorených dverí Demokratickej školy.

Za posledných pár týždňov sa plán na tento deň vyvinul, rodziły

pôvabný, pripomíname vám plánovaný štvrtok, 18.12.2014 Deň otvorených dverí Demokratickej školy.

Za posledných pár týždňov sa plán na tento deň vyvinul, neustále sa rodili nové propozície. Ostatecznie

Na návšteve vo Varšave

Demokratická škola z Krakova odišla do Varšavy. Päť dní sme strávili návštevou Zodpovednej školy, navštívili sme aj Bulerbyn, Varšava unschooling group, oraz liczne świetne

Demokratická škola z Krakova odišla do Varšavy. Päť dní sme strávili návštevou Zodpovednej školy, navštívili sme aj Bulerbyn, Varšava unschooling group, oraz liczne świetne

Združenie a demokratická škola v Krakove

Stowarzyszenie Edukacja demokratyczna w Krakowie vstal, podporovať rozvoj demokratických škôl a všetkých foriem vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na učenie hrou, prežívanie, akcia. Chceme (von) …

Stowarzyszenie Edukacja demokratyczna w Krakowie vstal, podporovať rozvoj demokratických škôl a všetkých foriem vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na učenie hrou, prežívanie, akcia. Chceme (von) …

Ako sa máme

Demokratická škola nie je nič iné ako spoločenstvo rovných, budovanie vzťahov založených na vzájomnom rešpekte, kierujących swoją własną edukacją w sposób wypływający z

Demokratická škola nie je nič iné ako spoločenstvo rovných, budovanie vzťahov založených na vzájomnom rešpekte, kierujących swoją własną edukacją w sposób wypływający z

Kontakt

Kontakt

Asociácia demokratického vzdelávania v Krakove. Neváhajte nás kontaktovať:

FAQ:

Skladajú deti v demokratickej škole skúšky?, ako deti v domácom vzdelávaní?

deti

Kontakt

Asociácia demokratického vzdelávania v Krakove. Neváhajte nás kontaktovať:

FAQ:

Skladajú deti v demokratickej škole skúšky?, ako deti v domácom vzdelávaní?

deti