Ransonova akadémia

Ransonova akadémia, súkromná maliarska škola est. 1908 v Paríži P. Ransona, ktorá sa na svojom základe pokúsila zaznamenať a využiť skúsenosti – NAVisti v dekoratívnej maľbe. Vyučovacie metódy na A.R. boli liberálni; učil tu M.. Denis, P. Sérusier, E, Vuillard i wielu dovnútra. avantgardní umelci. Počas druhej svetovej vojny zatvorené, A.R.. obnovená činnosť v 1951.