Aix en Provence

Aix en Provence, dep. Bouches-du-Rhóne (Provensálsko), historické mesto s tradíciami, ktoré siahajú až do staroveku (zvyšky rím. steny a akvadukt). Najcennejšie budovy sú: Románsko-gotická katedrála St-Sauveur (XII — XV š.) s bohatým vnútorným vybavením (m. v. Oltár horiaceho kríka N.. Froment s 1476, bohato vyrezávané drevené dvere s 1504, stajne, Holandský tím tapisérií. z XVI š.), s osemhrannou krstiteľnicou (V., XVI š.) a románsky kláštor (XII ž., vyrezávané hlavné mestá); gotický kostol St-Jean-de-Malte (XIII ž.); Kostol Ste-Marie-Madeleine (XVII — XVIII š., vo vnútri centrálna časť triptychu Zvestovania - dielo anonymného majstra z 15. storočia); baroková radnica (1658) a bývalý biskupský palác (1648, teraz Musée des Tapisseries s kolekciou látok Beauvais z 18. storočia.); rozsiahly komplex mestských palácov zo 17. a 18. storočia; početné fontány. Granetské múzeum (bohatá zbierka obrazov, sochárstvo a antické umenie); Múzeum Old Aix; Doblerovo múzeum (w Pavilón Vendôme z XVII w., zbierka nábytku); ateliér P. Cézanne’a.