Som shopaholic? – Test

Som shopaholic? – Test

Som shopaholic? – Test: primárna stupnica

1. Keď budem mať peniaze, Nemôžem si ich nechať a musím minúť niektoré alebo všetky.

2. Často nakupujem na popud.

3. Podľa mňa, nakupovanie je spôsob, ako odbúrať stres z každodenného života a relaxovať.

4. Niekedy cítim, že mi niečo hovorí, aby som išla nakupovať.

5. Niekedy cítim silné nutkanie kúpiť (oblečenie, knihy atd.).

6. Po zakúpení niečoho som mal výčitky, pretože sa mi to zdalo nerozumné.

7. Niekedy to neukazujem, čo som kúpil(am), že by sa nič nepovažovalo za neprimerané („Hlúpy výdavok“).

8. Často zažívam náhly impulz, spontánne a neočakávané, čo ma núti ísť von a kúpiť si niečo v obchode.

9. Kedykoľvek som v obchodnom centre, Cítim neodolateľné nutkanie ísť do toho a niečo si kúpiť.

10. Patrím k ľuďom, ktorí často objednávajú rôzne veci poštou (kníh, disky atď.).

11. Veci kupujem často, ktoré nepotrebujem, aj keď viem, že nemám veľa peňazí.

12. Som márnotratný(a).

13. Niekedy si myslím: „Keby som to dokázala znova, rád by som…“, a je mi to ľúto, čo som urobil alebo povedal.

14. V tínedžerskom veku som mal dosť peňazí, aby som si ju občas kúpil, ktorý sa mi páčil.

15. V prvých desiatich rokoch môjho života mi to povedali, čo mám robiť so svojimi peniazmi.

16. Keby som mal finančné problémy, viem, že sa môžem spoľahnúť na pomoc niekoho iného.

 

Som shopaholic? – Test – Test (CBS)

Označuje váš stupeň súhlasu alebo nesúhlasu s nasledujúcimi vyhláseniami. Na odpoveď vložte „X“, ktorá najlepšie vyjadruje váš postoj k tvrdeniu:

1. Ak mám nejaké peniaze odložené, po zaplatení účtov ich absolútne musím minúť.

1. úplne súhlasím

2. niekedy súhlasím

3. ani tak, ani jeden

4. niekedy nesúhlasím

5. Úplne nesúhlasím

2. Uveďte, ako často ste niektorú z týchto vecí robili, uvedením príslušného čísla, podľa legendy:

1. veľmi často

2. často

3. niekedy

4. zriedka

5. nikdy

A. Myslím, že ostatní by moje nákupné návyky hodnotili negatívne, keby sa o nich dozvedeli

1 2 3 4 5

B. Kupujem veci, čo si nemôžem dovoliť

1 2 3 4 5

C.. Podpisujem šek, aj keď viem, že v banke nemám dosť peňazí na ich krytie

1 2 3 4 5

D. Kupujem veci na pozdvihnutie nálady

1 2 3 4 5

E. Cítim úzkosť a nervozitu v dňoch, keď nemôžem ísť nakupovať

1 2 3 4 5

F. Platím kreditnými kartami len za najmenšie výdavky

1 2 3 4 5

 

Stupnica kompenzácie SIIPaC za nákup – test

• Ako často kupujete veci, ktoré potom nepoužívate?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často kupujete veci, nič s dostatkom peňazí na to?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často zbierate predmety, ktoré iní zahodili?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často sa cítite nútení niečo kúpiť, čo nepotrebuješ?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často pociťujete úzkosť alebo depresiu, ak sa vám to nepodarilo kúpiť, na čo si mal(ty) cítiť sa ako?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často nakupujete pre svoje blaho?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Ako často absolútne potrebujete položku, ktoré vidíte pri nakupovaní?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Aký frustrovaný alebo zmätený dojem máte z nákupu nepotrebných vecí?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Stalo sa to?, že nadmerný nákup bol príčinou vašich finančných problémov?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Či už nadmerný nákup ovplyvnil váš spoločenský alebo pracovný život?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Kontrolujete odpadky iných ľudí, nájsť v nich niečo, čo by si odnieslo domov?

□ vždy

□ často

□ nikdy

• Trávite viac času nakupovaním, ako ste zamýšľali(les)?

□ vždy

□ často

□ nikdy

Pripúšťam si to 2 body za prvé odpovede, 1 pre druhý a 0 pre tretieho.

0-6 bodov: problém nenastal.

7-13 bodov: máš problém s kúpou.

14-24 bodov: pravdepodobne trpíte obsedantne nutkavým nakupovaním.