Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936)

Aman-Jean Edmond Francois (1860- 1936), maliar a grafik. Študoval na École des Beaux-Arts v Paríži, vytvoril romantické portréty (najmä ženský), žánrové scény, interiéry a dekoratívne kompozície hist. ja alegor. (Elements - Sorbonna v Paríži). Spojil akademické prvky s farebným výskumom, približuje ho impresionizmu.