Bar Micwa

Bar Micwa

V židovskom náboženstve je bar micva obradom, počas ktorého trinásťročný chlapec preberá povinnosti týkajúce sa dosiahnutia mužnosti a povinnosti súvisiace s jeho náboženstvom. Tento zvyk sa objavil až v štrnástom storočí, hoci v písomnostiach sú zmienky, že v staroveku sa konal istý symbolický obrad, keď chlapec dosiahol dospievanie.

Chlapec – nahlas a zreteľne (a väčšinou tenkým hlasom) – oznamuje: "Od dnešného dňa som muž."!”