Výklad snov Kiss

Výklad snov Kiss.

Kniha snov, snívať o - Bozk.

Bozkávanie je dotyk perami, aby ste vyjadrili svoje pocity; dať pusu, dať pusu.

Význam spánku - Bozk.

Bozkávate niekoho - v blízkej budúcnosti očakávajte príjemné prekvapenie.

Si pobozkaný - si človek, ktorý má rád prekvapenia.