Čad

Čad

Čad, to znamená, že oxid uhoľnatý vzorca CO je anorganická chemikália. Patrí do skupiny oxidov uhlíka. Tlenek węgla charakteryzuje się bardzo silnymi

Destilovaná voda

Destilovaná voda

Woda destylowana jest przefiltrowana woda pozbawiona całkowicie jakichkolwiek związków mineralnych. Čistí sa aj od iných látok, ktoré znečisťujú vodu. Jest to zatem woda