Klimatické a agrotechnické faktory ovplyvňujúce trvanlivosť zeleniny

Klimatické a agrotechnické faktory ovplyvňujúce trvanlivosť zeleniny.

Klimatické faktory

Trvanlivosť zeleniny je ovplyvnená jej kvalitou, čo do značnej miery závisí od priebehu počasia počas vegetačného obdobia zeleniny.

• Teplota ovplyvňuje rast, dozrievania a kvality a výživovej hodnoty zeleniny.

• Slnečné žiarenie – zelenina sa môže pred zberom poškodiť (žlté škvrny na paradajke a korení) a po zbere (fyziologické poškodenie), preto by sa zber mal robiť ráno.

• Zrážky, počas vegetačného obdobia ovplyvňujú úrodu a kvalitu zeleniny, zelenina vyžaduje na začiatku vegetačného obdobia viac zrážok ako počas dozrievania a zberu. Napríklad nadmerné zrážky na konci pestovania cibule ovplyvňujú nerovnomerné dozrievanie a zdravie a kvalitu suchej šupky..

Agrotechnické faktory

• Pôda – pôdny typ významne ovplyvňuje rast, plodina, kvalita a skladovacia hodnota zeleniny. Pokusy vykonané v Záhradníckom ústave v Skierniewice ukazujú, že zeler pestovaný na čiernej pôde mal najlepšiu stabilitu pri skladovaní, podradné pestované na rašelinovej pôde. Naopak, pór sa pestuje na rašelinovej pôde, Čiernozeme a hnedé pôdy sa vyznačovali lepšou skladovacou kapacitou.

• Zmena – to znamená, že správne poradie rastlín jeden po druhom je jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich veľkosť a kvalitu plodiny, nutričná hodnota, vhodnosť na spracovanie a skladovanie, obzvlášť dôležité pri pestovaní zeleniny určenej na dlhodobé skladovanie. Pri striedaní zeleninových plodín sa spravidla okrem hlavnej plodiny používajú aj výlučky, poplony, ako aj kultivácia súradníc. Je to veľmi dôležité pri usporiadaní striedania plodín, aby nepestovali príbuzné rastliny jeden za druhým. Rastliny z jednej botanickej čeľade môžu byť napadnuté rovnakými chorobami a škodcami, napr.: koreňová zelenina (mrkva, seler) by sa už nemali pestovať, ako čo 4 rokov v rovnakom odbore, vyhýbanie sa pozíciám rastlín umbellate a cruciferous.

• Hnojenie – pri výbere hnojenia zeleniny určenej na dlhodobé skladovanie, pomer jednotlivých zložiek dostupných k rastlinám je dôležitý, najmä dusík až draslík. Napríklad prebytok dusíka na konci rastu cibule je nepriaznivý, čo spôsobuje väčší podiel žiaroviek s hrubším hrdlom a tým horšiu stabilitu pri skladovaní.

• Zavlažovanie – veľká variabilita poveternostných podmienok si vyžaduje doplnenie nedostatku vody zavlažovaním, pretože bez nej sa nemôžete dostať na vysoké farmy, stabilné a kvalitné plodiny. Zavlažovanie tiež umožňuje včasný výsev a výsadbu, ako aj včasný zber zeleniny. Majte na pamäti pri zavlažovaní, že sa používajú iba na zvýšenie výťažku, čo spôsobí zníženie kvality a stability pri skladovaní. Musia sa dodržiavať intervaly zavlažovania a nesmie sa pripúšťať nadmerné kolísanie vlhkosti pôdy.

• Ochrana rastlín – prípravky na ochranu rastlín môžu rôznymi spôsobmi ovplyvňovať rast a biologickú hodnotu zeleniny. Počas vegetačného obdobia by mali byť plodiny pravidelne chránené pred škodcami a chorobami, pretože len tak sa dá zabezpečiť kvalitná zelenina. Vezmite prosím na vedomie, že všetky bezpečnostné opatrenia by sa mali používať podľa odporúčania, pretože ich zvyšky v skladovanej zelenine miznú pomalšie ako počas vegetácie. V pokusoch uskutočnených v Záhradníckom ústave v Skierniewice sa preukázalo, že je vysoko efektívny pri ochrane koreňov skladovania zeleru pred hnilobou tvrdého dreva (S. sclerotiorum), po preukázaní ich dlhodobého skladovania: azoksystrobina, extrakt z čajovníkovej rastliny, peroxid vodíka, jahodový extrakt a pomarančový olej.