Integrál knihy snov (matematika)

Integrál knihy snov (matematika).

Kniha snov, sen o - Integrál (matematika).

Integrál je jedným zo základných pojmov matematickej analýzy, používané v technike, fyzika, ekonómia a iné vedy.

Význam spánku - Integrálny (matematika).

Označuje problém, ktorý je ťažké vyriešiť