Výklad snov o aute

Výklad snov o aute.

Kniha snov, ty to - Auto.

Cár je bývalý ruský vládca, bulharčina alebo srbčina.

Význam spánku - cár.

Niekto do vás vkladá veľké nádeje, nesklam ho.