Vysnívaný sen

Vysnívaný sen.

Kniha snov, ty to - zlatko.

Význam spánku - Bal.

Zúčastnite sa plesu: pozitívne udalosti.

Tanec na maturite: možno ste sa stretli / stretol si lásku svojho života.