Výklad snov Byť s niekým pre vás

Výklad snov Byť s niekým pre vás.

Kniha snov, sen o - Byť s niekým na tebe.

Význam spánku - Byť s niekým na sebe.

Často túžba dostať sa do kontaktu s touto osobou;

Ak je to dôležitá osoba: vysoké ambície.