Zelenina

Konzumovaná zelenina je hlavným zdrojom prírodných vitamínov, minerálne soli, vlákno, cukry, bielkoviny a len malé množstvo energie. Obsahujú tiež biologicky aktívne látky potrebné pre správne fungovanie ľudského tela. V posledných rokoch sa to našlo, že zlúčeniny obsiahnuté v niektorých druhoch zeleniny majú protirakovinové vlastnosti, pôsobia proti koronárnym chorobám srdca, znižujú krvný tlak a obsah škodlivého cholesterolu. Je potrebné to zdôrazniť, že priaznivé účinky na organizmus sa dosahujú iba pri pravidelnej dennej konzumácii rôznych druhov zeleniny.

Celková plocha pestovania poľnej zeleniny je cca. 180 tisíc. ha, zatiaľ čo zbierky sú v medziach 4,5-5,0 miliónov ton, čo stavia Poľsko do popredia, medzi producentmi v Európe. Aktuálna spotreba zeleniny v krajine je cca 110 kg na osobu a je oveľa nižšia ako v mnohých európskych krajinách (Taliansko, Grécko, Francúzsko), kde to dokonca prevyšuje 180-200 kg. O 22% konzumovanej zeleniny pochádza z dlhodobého skladovania. Tvrdí to výskum Ústavu poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky (IAFE) spotreba základných druhov čerstvej poľnej zeleniny na jedného obyvateľa Poľska v domácnostiach predstavuje: biela kapusta – 6,6 kg, cvikla – 2,8 kg, jedlá mrkva – 6,2 kg, Cibuľa – 5,8 kg.

Čerstvo zozbieraná zelenina alebo skladovaná v optimálnych podmienkach má vysokú nutričnú hodnotu. V záujme zachovania vysokej kvality zeleniny po zbere je potrebné vytvoriť podmienky, čo dostatočne zníži intenzitu životných procesov, aby sa rastlinné pletivo udržalo na jednej strane živé, a na druhej strane – čo najviac spomaliť proces starnutia. Pretože zelenina obsahuje veľa vody a ľahko stráviteľných látok, sú vystavené vädnutiu aj mechanickému poškodeniu, a sú vynikajúcim médiom pre vývoj rôznych patogénnych organizmov, čo spôsobí ich hnilobu, čo spôsobuje výšku kvantitatívnych strát, a kvalitatívne. Odhaduje sa, že výška strát, ktoré nastanú od okamihu zberu ovocia a zeleniny do času ich spotreby alebo spracovania vo vyspelých krajinách, je 15%, zatiaľ čo pri vývoji cca 40%. Globálne sa straty odhadujú na 35%.

Straty, obidve kvantitatívne, a kvalita čerstvej zeleniny rastie s predĺžením doby jej skladovania. Vysoká kvalita zeleniny, napr.: dlhodobé skladovanie je možné zabezpečiť systematickou ochranou plantáže počas celého vegetačného obdobia, s oboma konvenčnými fungicídmi, ako aj výrobky prírodného pôvodu.

Odhadované údaje o úložisku sa zobrazujú, že čoraz viac mrkvy a cibule sa uskladňuje v moderných obchodoch a chladiarňach. Značná časť produkcie tejto zeleniny sa však skladuje v primitívnych podmienkach, napr.: pivnice, kopy, podkrovia. Podobne sa červená repa vo veľkých množstvách uskladňuje v mohylách, kde si zachovávajú veľmi dobrú pevnosť a šťavnatosť. Naopak, takmer všetka čínska kapusta sa skladuje v chladiarenských skladoch s normálnou a kontrolovanou atmosférou. Hlávková kapusta si vyžaduje vylepšenie, kde je potrebné vybudovať chladiarne v oblastiach, kde sa pestuje.