Överraskande resultat från forskning om åldrande

Överraskande resultat från forskning om åldrande

Amerikanska forskare har publicerat överraskande forskningsresultat, från vilken det följer, att vi börjar åldras redan från 27. födelsedag. Åtminstone från det ögonblicket börjar en nedgång i vår intellektuella form bli synlig. Förmågan att komma ihåg förblir densamma o 10 år längre, men slutar 27 År börjar vi tänka långsammare och vi har sämre rumslig fantasi. Forskning visar också, att vi, på toppen av vår intellektuella form, är mer eller mindre i studiestadiet, har 22 lappa. Detta är slutsatserna från över två tusen personer, mestadels välutbildad och i gott fysiskt skick. Forskare använde tester, som läkare använder för att studera senil demens. Den enda goda nyheten är detta, vad vi har lärt oss tidigare, t.ex.. när det gäller allmän kunskap, stannar hos oss till 60. ålder, men slutsatsen av forskningen är oroande ändå, eftersom forskare föreslår, att åldersrelaterade terapier, vi bör börja långt före pensionen.