Airvault

Airvault, dep. Två Sevres (Poitou). Romansk klosterkyrka St-Pierre, ett av de mest värdefulla monumenten i Poitou-gruppen, uppfördes tidigt. XII w., delvis ombyggd på 1200-talet. (torn, skepp och körvalv); inne i sarkofagen till abbé Pierre de Sainte-Fontaine (1110), från klostret finns:. i. rester av klostret (XV med.) och kapitelhus (XII w.). I närheten finns ruinerna av ett slott från 1300-talet och en gotisk bro.